Zienswijze

Jongeren met meervoudige problematiek worden vaak geconfronteerd met het feit dat ze moeten participeren in, voor hen, ingewikkelde situaties; in groepen leeftijdsgenoten, op straat, op school, of op sociale media. In dergelijke situaties worden ze veelal overvraagd, ze proberen mee te doen, lopen op hun tenen en vertonen problematisch gedrag. Een jongere die op zijn tenen loopt kan zich niet ontwikkelen; alle energie gaat naar het overleven in de situatie.

Binnen Buitenplaats Medemblik creëren wij rust, duidelijkheid en veiligheid waardoor de energie niet meer in overleven gaat zitten, maar in ervarend leren.

Het werken met kleine groepen gekoppeld aan een duidelijke en rustige benadering is een keuze die voortvloeit uit de behoeften van de doelgroep waarmee wij werken; dit is een van de peilers waarop onze werkwijze rust. De regels zijn duidelijk, worden met humor gehandhaafd maar staan niet ter discussie.

Het doen van “echt” werk, gekoppeld aan de plek met een huiselijke setting, doet iets met de jongeren; ze verbinden zich aan de plek, zijn er trots op en laten hun werkplek graag aan anderen zien.

Daarnaast is onze missie en visie om zoveel mogelijk circulair te worden en onze ecologische voetstap zo klein mogelijk te maken, zodat wij Moeder Aarde zo min mogelijk schade berokkenen en zelfs helpen te herstellen. Daarom creëren we op ons terrein een voedselbos en diverse moestuinen met gebruikmaking van agro- ecologie en permacultuur.

Circulair én duurzaam: alles wat op het erf is, blijft op het erf en wordt weer verwerkt.
Dit betekent ook dat wij denken aan onze medemens die een achterstand heeft op de arbeidsmarkt. Zij vinden een warme en welkome werkplek bij onze zorgboerderij, want circulair leven betekent ook zorgen voor je medemens, iedere ziel is voor ons van onschatbare waarde.
Slapen tussen het voedsel, een unieke beleving.  Daarnaast zijn diverse duurzame oplossingen uitgewerkt: al onze lampen zijn LED lampen, we hebben hybride verwarmingsketels om straks volledig over te gaan op zelfopgewekte stroom. Al onze waterkranen zijn begrenst in waterlevering en toch merk je daar niets van! We hebben géén riolering maar wel een heel grote septictank, we scheiden ons afval en hebben zelfs een grote composthoop die we periodiek omwerken met de uitwerpselen van onze dieren. Ieder voorjaar bemesten we daar onze gewassen weer mee.